Program Dla Polski Program
Dla
Polski
   
 
MENU

Podstawowe założenia PDP

Pełna treść PDP

Kontakt z autorem PDP

 

Podstawowe założenia PDP

Aby sensownie zreformować system podatkowy, trzeba mu się najpierw przyjrzeć, zobaczyć jakie są jego składniki. Mocne i słabe strony. I temu właśnie w dużej mierze poświęcona jest pierwsza część PDP. Poświęcona jest też ona systemowi finansów publicznych, który przez system podatkowy jest zasilany. I który zebrane z podatków pieniądze wydaje.

Opracowania tego typu nikt dotąd nie publikował. Dlaczego? Przecież w Polsce, i w każdym innym kraju, specjalistów od podatków jest bardzo wielu. Owszem, ale specjaliści Ci interesują się przede wszystkim tak zwaną optymalizacją podatkową, czyli tym, co zrobić, aby firma, którą obsługują płaciła jak najmniejsze podatki. Nie są przedmiotem ich zainteresowań takie ogólne zagadnienia jak: racjonalność i efektywność systemu podatkowego, czy jego optymalność, albo odpowiedź na pytanie czy, a jeśli tak, to jak, można by obecny system zreformować. Co więcej, wśród tych specjalistów są zapewne osoby, które wiedziałyby jak zoptymalizować system podatkowy, przede wszystkim przez jego uproszczenie, ale przecież takie uproszenie nie leżałoby w ich osobistym, finansowym interesie. Żyją przecież głównie z tego właśnie, że obecny system jest skomplikowany.

Każdy, kto przeczyta opublikowany w PDP opis obecnego systemu podatkowego oraz systemu finansów publicznych przyzna, że systemy te są wielce nieracjonalne. Oraz, co ważniejsze, że ten rzeczywisty, pokazany w PDP, ich obraz jest bardzo różny od tego co piszą o nich media lub mówią o nich politycy. Szczególnie uderzająca jest dysproporcja pomiędzy wpływami z podatku PIT od wynagrodzeń, którego udział w zasileniu systemu finansów publicznych jest zaledwie kilkuprocentowy a wagą jaką media i politycy przykładają do tego podatku.

W PDP przedstawiono konkretny projekt zmian systemu podatkowego w Polsce. Projekt ten jest dość radykalny ale jak najbardziej realny. Autor projektu miałby co prawda ochotę zaprezentować system bardziej radykalny, wręcz rewolucyjny, ale ma świadomość, że wprowadzenie takiego projektu w życie byłoby nierealne. A zależy mu na tym, aby proponowane przez niego reformy wprowadzono w życie. Podstawowe założenia tych reform to: jedna stawka VAT, zniesienie (wyzerowanie) podatku PIT od wynagrodzeń za pracę oraz zmniejszenie o połowę podatków dochodowych płaconych przez firmy.

PDP zajmuje się też innym, bardzo istotnym problemem: systematycznym i nieuchronnym zmniejszaniem się liczby ludności Polski (i innych krajów Europy) i jej starzeniem. Zjawisko to wymaga zdecydowanych i szybkich działań. Inaczej Polskę czeka już za kilka lat głęboki i długotrwały kryzys w każdej dziedzinie. W PDP proponujemy konkretne posunięcia, które trzeba wykonać. Tymczasem politycy, uwikłani w bieżącą "walkę" ze swoimi konkurentami z innych partii tym, w istocie, najważniejszym problemem współczesności w ogóle się nie interesują. Rzecz jasna proponowany w PDP nowy system podatkowy bierze pod uwagę depopulację i starzenie się Polaków. Co więcej, system ten jest tak skonstruowany, aby częściowo tym zjawiskom przeciwdziałać.

Pobierz pełną, liczącą ponad 50 stron treść PDP klikając TUTAJ.

Napisz do autora PDP klikając TUTAJ.

 

Program Dla Polski